Farabi Değişim Programı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?


Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

DEĞİŞİM FAALİYETİNDEN ÖNCE

Öğrenci Farabi Ofisine başvurulur.

Başvurular değerlendirilir.

Olumlu sonuçlanan başvurular karşı üniversiteye gönderilir.

Karşı üniversite kabul edeceği öğrencileri belirler.

Kabul alan öğrenci 3 nüsha halinde öğrenim protokolü hazırlar ve imzalatır.

Öğrenim Protokolleri karşı üniversiteye gönderilir.

Öğrenim Protokolü onaylanır ya da Öğrenim Protokolü değişikliğe de uğrayabilir.

Her iki durumda da Öğrenim Protokolündeki dersleri gösteren bir akademik kurul kararı karşılıklı olarak alınır. İki Üniversite bu kararları birbirlerine gönderirler.

Karşı üniversiteden Öğrenci Kabul Belgesi gönderilir.

Farabi Ofisi tarafından, gitmesi kesinleşen öğrencilere ait bilgiler resmi bir yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenci, okul kaydını Bülent Ecevit Üniversitesi' ne ders kaydını ise gideceği üniversiteye yaptırır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gitmesi kesinleşen öğrencilerle ilgili sistemde gerekli değişiklikleri yapar.

 

DEĞİŞİM FAALİYETİ BAŞLADIĞINDA

Akademik yıl başlangıçlarının farklılık göstermesi, Farabi Öğrencilerinin eşdeğerlik sağlamak için alttan ya da üstten ders alması, derlerde çakışma yaşanması gibi Öğrenim Protokolünde değişiklik yapılması zorunluluğunu ortaya çıkaran durumlar yaşanabilir. Bu durumda her iki üniversitenin ilgili akademik birimleri yeni bir yönetim kurulu kararı alır.

Öğrenim Protokolünde yukarıda sayılan sebeplerle değişiklik yapılması halinde Farabi Ofisi tarafından ilgili akademik birime yeni bir yönetim kurulu alınması gerektiğine dair yazı yazılır.

İlgili Akademik birim, yönetim kurulu kararını yeniler ve Farabi Ofisine gönderir.

İki Üniversite yeni yönetim kurulu kararlarını birbirlerine gönderir.

 

DEĞİŞİM FAALİYETİ SONA ERDİĞİNDE

Öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde Farabi Ofisine teslim eder.

Ofis, değişim faaliyetini tamamlayıp evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerin listesini transkriptleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

Programdan yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları derslerin ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilmesi sağlanır.


Hakkımızda

Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Koordinatörlüğü’nde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ilk olarak başlatılmıştır. Program ile üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlanmaktadır. Bu kapsamında öğrenci ve öğretim üyeleri, bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında anlaşmalı başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etme fırsatı elde etmektedirler. Bülent Ecevit Üniversitesi- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi- olarak ilk olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 20 Üniversite ile protokol anlaşması yaparak değişime katılmıştır. Aynı yıl 52 öğrencimiz değişim programına başvurmuş ve başvurusu kabul edilen 20 öğrenciden 12 öğrenci farklı üniversitelerde bir yıl öğrenim alırken bir öğrenci ise üniversitemizde öğrenim almıştır. Yıllara göre değişimden yararlanan öğrencilerimizin sayısı artarak devam etmiştir.2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında programa başvuran 0 öğrenciden 29 öğrencimiz yararlanırken şuan 58 öğrencimiz farklı üniversitede öğrenim görürken biri doktora öğrencisi olmak üzere 4 öğrenci ise üniversitemizde öğrenim almaktadır. İlk olarak 20 üniversite ile protokol anlaşması olan üniversitemiz, şuan 51 üniversite ile değişim anlaşması imzalamasıyla birlikte 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için 414 öğrencimiz programa başvurmuş ve ön değerlendirme sonucunda 271 öğrencimiz kabul edilmiştir. Kabul edilen 104 öğrencimiz ülkemizde farklı 32 üniversitede öğrenim görme hakkı kazanmıştır. Bu üniversitelerden İstanbul, Gazi Dokuz Eylül, Anadolu ve Ege Üniversitesi gibi köklü üniversiteler bulunmaktadır. Öğrencilerimizin farklı deneyimler kazanması için değişim programından yararlanmaları yönünde bilgilendirmeler yapılmakta ve öğrenim hayatlarına katkı sağlayacak üniversitelerle protokol anlaşmaları yapılmaya devam edilmektedir.

Anlaşmalı Üniversiteler

Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Değişim Programları kapsamında değişik alanlarda toplam 75 üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır.Anlaşmalı olan üniversitelerin alan ve kodlarına aşağıdaki yararlı linkler kısmından ulaşabilirsiniz.

Yararlı Linkler

B.E.Ü Farabi Koordinatörlüğü


Fakültemiz Farabi Koordinatörü

Yükseköğretim Kurumu Farabi Değişim Programı

Farabi Güncel Duyurular

Farabi Etkinlikler

Farabi Protokollerimiz