Akademik Kadro (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği)

Arş. Gör. Coşkan Sevgili

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

coskansevgili@gmail.com

Özgeçmiş

Arş. Gör. Alper Seyhan

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

alpbseyhan@gmail.com

Özgeçmiş

Arş. Gör. Muammer Nurduhan

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

muammer191@gmail.com

Özgeçmiş

Arş. Gör. Özge Eski

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

ozgeeski@hotmail.com

Özgeçmiş

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin