Akademik Kadro (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği)

Arş. Gör. Coşkan Sevgili

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

coskansevgili@gmail.com

Özgeçmiş

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin