Üniversitemize bağlı olarak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29/08/2005 tarihli ve 19069 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 09/09/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yeni kurulan Yüksekokulumuz Yükseköğretim Kurulunun 23.03.2007 tarih ve 7624 sayılı yazısı ile faaliyete geçirilmiş ve bünyesinde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümleri açılması kararlaştırılmıştır.10.11.2013 Tarihi itibariyle Lojistik Yönetimi Bölümü açılmış olup aktivasyon için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümleri aktif olmayıp, aktivasyon için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 25 Öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.03.2007 tarihli toplantısında ise Yüksekokulumuza 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri,Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesi ile 2809 Sayılı Kanunun ö.maddesi uyarınca hazırlık sınıfı açılması kararlaştırılmıştır. Halen Okulumuzda İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfı uygulaması mevcuttur. 10.11.2013 Tarih ve 28817 Sayılı Resmi Gazeteye göre; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 12/8/2013 tarihli ve 2043948 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Denizcilik Fakültesi

  • Tel : 0372 319 19 50

    Faks : 0372 319 19 55

    E-posta : diyyo@beun.edu.tr