Dekan Mesajı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sevgili öğrencilerim, değerli öğretim üyesi ve yardımcısı arkadaşlarım, idari personelim ve fakültemizi tercih edecek olan aday öğrencilerim ve saygıdeğer veliler;

Deniz taşımacılığı ve beraberinde getirdiği destekleyici alt hizmetler, dünya ticaretinin en önemli paydaşı haline gelmiştir. Deniz yolu taşımacılığı, toplam küresel taşımalardaki pazar payını gün geçtikçe artırarak istihdama da yadsınamaz bir katkı sağlamaktadır. Denizcilik işi ülkemizin köklü tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Dünya ticaretine konu olan yüklerin büyük bir çoğunluğunun taşınmasında kullanılan deniz yolları açısından ülkemiz, oldukça avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Okulumuzun bulunduğu Zonguldak ili, yine denizcilik sektörüne yıllardır önemli teknik hizmetler veren (Kdz. Ereğli tersaneler bölgesi) ve son dönemde faaliyete geçen Filyos Limanı’yla beraber ülkemizin kuzey kapısı olması beklenen, denizcilik kültürünü yaşayan ve yaşatan oldukça önemli bir şehirdir. Zonguldak ilinde bulunan limanlarda yıllık 25 milyon tona yakın yük transfer edilmektedir. Filyos Limanı ile beraber bu yükün yıllık 50 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Okulumuzun bulunduğu bu avantajlı konuma uygun olarak, denizcilik mesleklerinin gereklerini yerine getirecek ve aldıkları akademik eğitim sayesinde ülkemizi kalkındıracak projeler geliştirecek yeni nesiller yetiştirmek en önemli misyonumuzdur. Bunun yanı sıra yetkin akademik kadromuzla yürüteceğimiz araştırma ve geliştirme projeleriyle ülkemiz denizciliğinin şekillenmesinde pay sahibi olmak en önemli amaçlarımızdandır. Ayrıca, Eski İpek Yolu’nu canlandırma projeleriyle daha yüksek sesle söylenir hale gelen deniz yolu taşımacılığına özellikle demir yollarının entegrasyonu doğrultusunda, geleceğin deniz yolu taşımacılığını anlayan nesiller yetiştirmek en öncelikli hedeflerimizdendir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, işte bu misyon, hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli fiziksel ve entelektüel altyapısını tamamlamak üzere çalışmalarını her geçen gün artırmaktadır. Bu doğrultuda fakültemiz, sektördeki teknolojik gelişmeler ve uluslararası eğitim standartlarıyla uyumlu, bilimsel bakış açısını, çevreye saygılı olmayı, entelektüel birikim sahibi olmayı, çoğulcu ve yenilikçi olabilmeyi kazandıran dinamik bir eğitim-öğretim sürecini takip etmektedir. Bu kapsamda fakültemiz, toplam 240 AKTS’lik teorik derslerin yanında sık sık sektör buluşmaları organize etmektedir. Ayrıca, geçmişiyle bağını koparmamak, sürekli bir kurum kültürü oluşturmak ve öğrencilerimizin sektördeki bağını okula başladığı andan itibaren güçlendirmek adına fakültemiz, sahip olduğu mezun derneğiyle paydaşlarına göre önemli bir rekabetçi avantaja sahiptir. Son olarak, Fakültemizin Avrupa’nın üç farklı ülkesinde bulunan Denizcilik eğitimi veren okullarıyla ikili anlaşma içinde olması, evrensel bir iş olan denizcilik mesleğinin yerine getirilmesinde öğrencilerimiz adına önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Sizleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ni, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk programlarımızı daha yakından tanımaya davet ediyorum.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin