Kalite Politikası

Kalite Komisyonunun Görevleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZBEÜ Denizcilik Fakültesi kalite komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Kalite Komisyonunun ve alt komisyonların çalışmalarına destek vermek,
b) Birimin stratejik planını hazırlamak,
c) Komisyonun yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik programlarının ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve performanslarını izlemek, faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunmak,
ç) Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
d) Birim kalite komisyonu, kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere Komisyon ve alt çalışma grupları tarafından istenilen bilgileri toplayarak süresinde ve sistematik olarak Komisyona ulaştırılmasını sağlamak,
e) Birimler tarafından gönderilen ve kurum iç değerlendirme raporuna konulan verilerin doğru ve güvenilir olmasından sorumlu olmak,
f) Bu Yönerge kapsamında Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
g) İç paydaşlar (çalışanlar) ile dış paydaşların (öğrenci, işveren, iş dünyası, meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak her yıl programların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini yapmak ve güncelleme veya iyileştirmeler için planlamalar yapmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin