Fakülte

Kuruluş ve Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tanıtım

Avrupa ve Asya arasında bir köprü oluşturan Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz' deki önemli jeopolitik konumu nedeniyle özel denizcilik ilgi ve çıkarları bulunmaktadır. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde 29.05.2005 tarihinde kurulmuştur. 10.11.2013 Tarih ve 28817 Sayılı Resmi Gazete'ye göre; Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kapatılmış, Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde üç bölüm mevcuttur: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü. Hâlihazırda sadece Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü aktiftir. Fakültemiz, Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz bölümünde yer alan Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçesi Kepez Mevkiinde bulunmaktadır. Karadeniz Ereğli ilçesi, derslerde anlatılan teorik bilgilerin uygulaması için bir laboratuvar niteliğindedir. Ders veren öğretim üyeleri alanlarında uzman öğretim üyeleridir. Meslek derslerinde denizcilik sektöründe görev yapan uzmanlardan da destek alınır. Müfredatımız, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Türkiye’de aynı alanda faaliyet gösteren diğer okulların ders katalogları ve içerikleri de dikkate alınarak, amaç ve vizyonumuz çerçevesinde oluşturulmuş olup, gerektiğinde günümüz şartlarına uygun olarak güncellemeler yapılmaktadır. Mezunlarımız, denizcilik sektöründe etkin olarak görev alırlar ve Uluslararası düzeyde istihdam olanağına sahiptirler. Bölümümüzün temel amacı ulusal ve uluslararası denizcilik sektöründe idari ve teknik alanlarda görev alacak kişileri eğiterek, ülkemizin denizcilik çıkarlarına hizmet etmektir.

Eğitim

Fakültemiz 4 senelik lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Ayrıca isteğe bağlı hazırlık sınıfı uygulaması mevcuttur. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planında belirtilen ortak zorunlu dersler hariç, 240 AKTS’ lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar. Bu derslere ilaveten 20 günlük staj dersinden geçmeleri gerekmektedir. 2021 yılı itibariyle lisans düzeyinde eğitim alan toplam 701 öğrencimiz vardır.


İsim Değişikliği

30.3.2012 tarihli 6287 kanun ile “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi“ ismi “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.


Vizyonumuz/Misyonumuz

Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, lojistik, ulaşım, işletme yönetimi alanlarında lisans eğitimi verme ve Türkiye’nin denizcilik çıkarları çerçevesinde, ticari filolarda çalışmak üzere deniz işletmecisi, kaptan ve zabit yetiştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Temel amaç, öğrencilerimize eleştirel düşünce, öz disiplin, idarecilik ve liderlik vasıflarını en iyi şekilde kazandırmaktadır.

Düzenlediğimiz Kurslar

Bölümümüzde, bazı konularda, denizcilik sek törü için kurslar düzenlenmiştir. Eğitim programımızın temel parçalarından biri olarak kabul edilebilecek olan bu kurslar aşağıdaki gibidir:

  • Gemi Modelciliği
  • Tüple Dalış
  • Amatör Denizcilik
  • Kürek Sporları
  • Tedarik Zinciri Yönetimi

Altyapı

Fakültemiz A,B,C Bloklardan oluşmaktadır. Dekan Odası, Dekan sekreteri odası, 2 adet Dekan Yardımcısı odası, 6 adet Akademik Personel odası, Toplantı Salonu, Fakülte Sekreteri odası, İdari Personel odası, Konferans Salonu, Denizcilik Laboratuvarı, İnternet odası, 6 adet sınıf, Öğrenci Kulüpleri odası, gemi modelciliği atölyesi ve modern bir kütüphane bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin